×
School of Architecture, CUHK
ZHU, Yuanyou

Mr. ZHU, Yuanyou (朱元友)

Research Associate - Prof. Gu Daqing

Rm. 201, AIT Building, CUHK

3943 3702
zyy10280@cuhk.edu.hk

Subscribe to our Mailing List

Jump to Menu